Clearance 2022

สินค้าล้างสต๊อครอบนี้ จะถูกประกอบตามคำสั่งซื้อซึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 3-5 อาทิตย์ตามคิวที่สั่งเข้ามา สินค้าเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดและได้รับประกันกับบริการเหมือนสายปกติทั้งหมด คำสั่งซื้อถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ในภายหลัง ชิ้นส่วนอาจจะแตกต่างจากรูปบนเว็บเนื่องมาจากรุ่นของอุปกรณ์แต่ละปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *